Meteen naar de inhoud

Waarom Woningen taxeren?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt gedaan bij woningen, bedrijfspanden, kunstwerken en andere objecten die een specifieke waarde hebben.  Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur.

Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving, en de ervaring van de makelaar. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil kopen, verkopen of verzekeren.

Wil jij jouw woning laten taxeren?

Bedrijfspanden

Hoe taxeren?

Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van alle roerende en onroerende objecten.

Een taxateur kan erg nuttig zijn voor waardebepalingen bij bij bijvoorbeeld vraag- en aanbod sites op internet (voor kopende/verkopende partij), bij erfenissen, scheidingen, enz.

Onafhankelijk zijn is een van de deugden die een taxateur beslist moet bezitten. Daarnaast is het zonder meer een must om zich de kwestie of object eigen te kunnen maken, cq. gespecialiseerd te zijn in de waarde van het object.

Erkenning

Erkend zijn van een taxateur is zonder meer een vereiste. In Nederland zijn twee certificerende instellingen die makelaars/taxateurs te toetsen op vakbekwaamheid: DNV en Hobéon SKO. Met een certificaat van DNV (als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie) kan men worden ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM), met een certificaat van Hobéon SKO kan men worden ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in een der registers, dient men aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst middels examens, ook wordt gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient men zich te houden aan de gedragscode van het register en/of de branchevereniging.

Tegenwoordig is inschrijving in een der registers om voor Nationale Hypotheek Garantie te mogen taxeren niet meer voldoende. Men moet tevens verplicht aangesloten zijn bij een branchevereniging en taxaties moeten verlopen via een validatieinstituut zoals het Taxatie Validatie Instituut (TVI) of het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

Super Efficient

Afspraken en Leveringstijden op basis van concrete afspraken met elkaar.

Zeer Gedreven

Onze taxateurs staan door het hele land voor u klaar om u te helpen met uw taxatie.

Hoge standaarden

Uw object voorzien van een taxatie die naar de hoogste standaarden is gemaakt.​

Contactgegevens

OnlineTaxatieaanvragen.nl
Nijenburgerweg 15C
1812LT Alkmaar

Voor direct contact gebruik ons contactformulier of gebruik whatsapp.